Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


E-Pazarlama ve Şanlıurfa İlindeki İşletmelerin E-Pazarlamadan Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Globalleşen dünyamızda teknolojik gelişmeler ve bunun yanı sıra bilgisayar ve internet kullanımının giderek yaygınlaşması hem bireyleri hem de işletmeleri bir değişime götürmüştür. Günümüzde artan rekabet koşulları ile hızlı değişim ve gelişmeler, büyük, küçük tüm işletmelerin tamamına etki etmiş ve bununla birlikte yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Rekabetçi ortamda, işlerini daha kolay hale getirmek, etkileşimi hızlandırmak ve karlılığı arttırmak amacıyla, geleneksel pazarlamadan e-pazarlamaya doğru bir geçiş olmuştur. Bu çalışmada, Şanlıurfa ilindeki işletmelerin e-pazarlama kullanım düzeyleri, kullanım durumlarının nelere göre değişiklik gösterdiği, e-pazarlamadan yararlanan işletmelerin hangi amaçlarla yararlandıkları, e-pazarlamadan yararlanmayan işletmelerin ise nelerden dolayı yararlanmadıkları incelenmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında Şanlıurfa ilindeki işletmelerin elektronik pazarlama kapsamında yürüttükleri faaliyetlerin çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya katılan Şanlıurfa ilindeki işletmelerin elektronik pazarlamadan yararlanma durumlarının, işletme yöneticilerinin e-pazarlamadan yararlanma durumları ile demografik nitelikleri arasındaki ilişki düzeyinin belirlenmesi uygulama yöntemi çerçevesinde incelenmiştir. Sonuç olarak, Şanlıurfa ilinden araştırmaya katılan işletmelerin e-pazarlama konusunda pek deneyim sahibi olmadıkları, bununla birlikte gelişmeye açık bir irade gösterdikleri gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre işletmeler ve işletme yöneticileri arasındaki farklılıklar işletmelerin e-pazarlama konusundaki davranışlarını da etkilemektedir.Anahtar Kelimeler
Pazarlama, E-pazarlama, E-Ticaret, İşletme.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri