Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ekonomik Gelişme ve Uluslararası Ticarette Nanoelektronik, Eğitim ve İnsan Sermayesinin Etkenliğinin Değişimi ve Endüstri 4.0 Devrimi

Dünya ekonomisi son yıllarda bir duraklama dönemine girmiştir. Hatta bu durgunluk ticaret savaşlarına bile neden olurken, uluslararası ekonomik ilişkileri de sıkıntılı bir sürece sokmuştur. Görülen odur ki, dünya ekonomisinde teknoloji geliştirme hızı son yıllarda yavaşlarken, ekonomik aktivitelerde de yavaşlamalar ortaya çıkmıştır. Aslında bu duraklama, dünya ekonomisinin 20. Yüzyılın ikinci çeyreği ile başlayan süreçte gösterdiği gelişme düşünüldüğünde, normal karşılanması gerekir. Çünkü dünya ekonomisi açısından 1947 sonrası dönem hızlı bir büyümenin ve büyük ekonomik yapı değişimlerinin yaşandığı bir dönemdir. İşte bu noktada, bu makalede, dünya ekonomisinin II. Dünya savaşı sonrasında sergilediği bu gelişim süreci ve bu gelişim sürecinde bir kısım ülkelerin neden geride kaldıkları ve bir kısım ekonomilerin de neden ileri bir gelişme aşamasına taşınabildikleri incelenecektir. Bu süreç esasen günümüzün uluslararası piyasalarında var olan rekabetin nelerden beslendiğini de ortaya koymaktadır. 20. Yüzyılın ikinci çeyreği ile birlikte, ortaya çıkan değişim sürecinde, dünya ekonomisinde ürünler ve üretim süreçleri değişirken, piyasalarda rekabetin doğası da değişmiştir. Endüstri 4.0 denilen sınai üretimdeki devrimin de itici güçlerini de burada aramak gerekir. Yaşanan bu değişimde iki önemli nokta vardır: Bunlardan birincisi, ürün ve üretimdeki etkinliği boyutuyla önem taşıyan elektronikte, nano-elektroniğe doğru büyük bir değişim yaşanmasıdır. Elektronik burada ekonominin arz karakteristiğini etkileyen teknik değişimin bir biçimi olarak görülmelidir. İkinci nokta ise bu değişimi de etkileme boyutuyla da önemli olan, toplumsal ve üretimsel eğitimin bu süreçte sergilediği gelişimdir. Makalede, bu etkenler üzerine odaklanılmış ve bu etkenlerin ekonomik süreçleri ve dünya ekonomisini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırmada bir yanda ekonomi ile ilgisi boyutuyla elektronikte değişim ve bu değişimin ekonomi üzerine etkileri saptanmaya çalışılırken, diğer yanda eğitim-beşeri sermaye ilişkisinde değişimin ekonomik gelişme ve uluslararası ticarete etkisi saptanmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Gelişme, Dünya Ekonomisi, Nano-elektronik ve Dünya Ekonomisi, Eğitim ve Rekabet, İnsan Sermayesi ve Rekabet, Gelişmişlik Farkı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri