Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye’deki Sığır Besiciliği İşletmelerinde Besi Kapasitesi Artışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Hatay İli Örneği

Bu çalışmada, sığır besiciliği yapılan işletmelerde besi kapasitesi artış eğilimini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Sığır besiciliğiyle uğraşan toplam 82 işletme sahibi ile yüz yüze görüşme yapılarak anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, araştırma kapsamında toplam 21 faktörden sadece 12’sinin beside kapasite artış eğilimi üzerine etkili olduğunu ortaya koymuştur. Karkas satış fiyatı, sermaye miktarı, devlet destekleri, besiciliğe sağlanan uygun krediler ve barınak kapasitesi gibi 5 faktör, beside kapasite artış eğilimi üzerine pozitif yönde etki ederken, pazarlama sorunu, kalifiye işçi bulma sorunu, kaba ve kesif yem fiyatı, kesim tarihi süresi, kasaplık canlı hayvan ve karkas ithalatı, besi hayvanı satınalma fiyatı ve banka faizleri gibi toplam 7 faktör ise negative yönde etki göstermiştir. Kasaplık canlı hayvan ve karkas ithalatı, sermaye miktarı, karkas satış fiyatı, barınak kapasitesi, besiciliğe sağlanan uygun krediler, pazarlama sorunu, kaba ve kesif yem fiyatı ve besi hayvanı satınalma fiyatı sığır besiciliği ile uğraşan işletme sahiplerinin kapasite artış eğilimi üzerine en etkin faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma, ülkemizin kırmızı et ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olan sığır besi işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, kasaplık canlı hayvan veya karkas ithalatının yeniden gözden geçirilmesi ve buna parallel olarak ta yeni hayvancılık politikalarının geliştirilmesi bakımından çok önemlidir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, sığır besicilerini, kırsalda yaşayanları, politika uygulayıcılarını ve kırmızı et tüketicilerini doğrudan ilgilendirmektedir.Anahtar Kelimeler
Sığır Besisi, Kapasite Artışı, Etkili Faktörler, Hatay İli

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri