Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamalarının Yoksulluk Üzerine Etkileri

Yoksulluk, genel anlamıyla bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, belirli bir yaşam standardının altında kalması durumudur. Dünya Bankası, yoksulluğu günde 1,90 $, 3,20 $ ve 5,50 $’ın altında gelir elde edenler olarak üçe ayırmaktadır. Yoksulluk oranı, günlük gelirin altında gelir elde eden kesimin, toplam nüfusa oranlanması ile bulunmaktadır. Yıllar itibariyle ülkemizde ölçülen mutlak yoksulluk oranlarında azalma yaşanmıştır. Özellikle 2010 yılı itibariyle günde 1,90 $’ın altında gelir elde eden kesimin oranı çok düşük seviyelerdedir. Ülkemizdeki en yüksek seviyede yoksulluk oranını ise günde 5,50 $’ın altında gelir elde eden kesim oluşturmaktadır. Ülkemizde mikro kredi kapsamında faaliyet gösteren Türkiye Grameen Bank Mikro Finans Programının dağıtmış olduğu kredi miktarı ve kayıtlı olan mikro girişimci verileri kullanılmıştır. Program 2003 yılında kurulması nedeniyle başlangıç yıl 2003 olarak seçilmiş, Dünya Bankası yoksulluk verilerinde de en güncel veri 2018 yılı olması nedeniyle son yıl olarak da 2018 yılı seçilmiştir. Çalışmamızda, mikro kredi kullanan birey sayısı ve dağıtılan mikro kredi miktarı ile yoksulluk açığı oranı arasındaki ilişki 2003-2018 yılları verileri ile dağılım grafikleri yardımıyla analiz edilecektir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, mikro kredi kavramının açıklanması; ikinci bölüm, Türkiye’de mikro kredi uygulamaları; üçüncü bölüm, Türkiye’de yoksulluğun genel görümü ve son bölümde de mikro kredi uygulamaları ile yoksulluk arasındaki ilişki incelenecektir. Sonuç olarak; toplam dağıtılan kredi miktarı ile yoksulluk açığı oranları arasında negatif ilişki bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Mikro kredi, Yoksulluk, Dağılım Grafiği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri