Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türkiye’de İthalat, İhracat ve Reel Döviz Kuru Arasındaki İlişki

Özet Bu çalışmada, Türkiye’de ihracat, ithalat ve reel döviz kuru arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmada 1990:1- 2019:3 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmış, söz konusu veriler OECD veri tabanından elde edilmiştir. İlk olarak serilerin logaritması alınmıştır. Durağanlık sınaması ise Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron birim kök testlerinin yanı sıra Lee-Strazicich iki yapısal kırılmalı LM birim kök testleriyle yapılmış, serilerin birinci farkta durağan olduğu belirlenmiştir. İkinci olarak seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile araştırılmış, seriler arasında bir adet eşbütünleşik ilişki tespit edilmiştir. Daha sonra vektör hata düzeltme modeli (VECM) ile seriler arasında uzun dönemli ilişki doğrulanmış, serilerde kısa dönemli sapmaların uzun dönemde dengeye geldiği saptanmıştır. Seriler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkisi ise Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, %1 anlamlılık düzeyinde reel döviz kuru ile ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi, ithalattan ihracata ve ithalattan reel döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur.Anahtar Kelimeler
Döviz Kuru, Dış Ticaret, Eşbütünleşme, Granger Nedensellik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri