Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Hedef Baskısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bankalar Üzerine Bir Uygulama

Bu çalışmada, hedef baskısı algısının örgütsel bağlılık algısı üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla hedef politikalarının en sık ve en yoğun olarak uygulandığı bankacılık sektöründe bir uygulama yapılmıştır. Araştırma kapsamında Van ilinde bulunan özel ve kamu bankalarında çalışan banka personelleri ile anket yöntemi yoluyla veriler elde edilmiş olup, veriler SPSS20 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen veriler betimleyici analiz, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, T-testi, Anova testi, korelasyon analizi ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan korelasyon analizinde banka çalışanlarının hedef baskısı ve örgütsel bağlılık algıları arasında negatif bir korelasyon (-0,153) değeri elde edilirken; regresyon analizinde ise hedef baskısı faktörüne ait R-kare değeri 0,023 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, örgütsel bağlılık faktörüne ilişkin toplam varyansın (değişimin) % 0,2’sinin hedef baskısı değişkeni ile açıklanabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Hedef, Hedef Baskısı, Örgütsel Bağlılık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri