Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Dış Ticaret ve Akıllı Lojistik İlişkiselliği Üzerine Bir Değerlendirme

Lojistik; sağladığı istihdam, iş hacmi ve katma değer ile dünya ekonomisine katkısı açısından en önemli hizmet sektörlerinden biridir. Lojistik; başta gıda, ilaç, kozmetik, otomotiv ve tekstil gibi bütün sektörlere hizmet vererek iktisadi faaliyetlerin geniş alanlara yayılımında etkilidir. Lojistik kavramının 1700’lü yıllardaki ilk kullanımı, askeri alanda ve askeri birliklerin hareketleri ile cepheye malzeme tedariki şeklinde olmuştur. 1960 yılı itibariyle ise ticaret lojistiği anlamında malların üreticiden müşteriye taşınması ve bunun yönetimine ilişkin ortaya çıkmıştır. Küreselleşme ve beraberinde getirdiği uluslararası rekabet ile lojistik yönetimindeki teknolojilerin gelişmesi, lojistik sektörünün önemini günden güne artırmaktadır. Gelinen son nokta ise, dijital dönüşüm ile gerçekleşen teknolojik değişiklikler ve inovasyon ile lojistik sektörünün boyut değiştirmesi ve e-lojistik, akıllı lojistik-lojistik 4.0 süreçlerinin başlaması olmuştur. Bu çalışmanın amacı, dış ticaret ile akıllı lojistik ilişkiselliğinin OECD üyesi 8 ülke ile bu örgütün “Kilit Ortakları”ndan 2 ülke bazında karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu ülkelerin lojistik performans endeksi, küresel rekabet endeksi, bireysel internet kullanımı (toplam nüfus %), kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), dijitalleşme uyum endeksi, doğrudan yabancı yatırımlar, dış ticaret (ihracat-ithalat) düzeyleri ve dijital olarak teslim edilebilir hizmet ihracatı karşılaştırılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde döküman analiz modeli kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Dış Ticaret, Lojistik, Teknolojik Değişiklikler, İnovasyon

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri