Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Marka Aşkının Tüketicilerin Rasyonel Olmayan Satın Alma Davranışına Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama
(The Impact of Brand Love on Consumer's Non-Rational Buying Behavior: An Applicatıon in Ready Wear Sector )

Marka Aşkının Tüketicilerin Rasyonel Olmayan Satın Alma Davranışına Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama

 
Yazar : Baran ARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 97-118
DOI Number: :
Cite : Baran ARSLAN , (2018). Marka Aşkının Tüketicilerin Rasyonel Olmayan Satın Alma Davranışına Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8 (2), p. 97-118. Doi: .
443    302


Özet

Dünyadaki teknolojik, siyasi ve ekonomik değişimlerle birlikte pazarlama anlayışında da değişiklikler meydana gelmiştir. Pazarda marka çeşitliliğinin artması ve işletmelerin içerisinde bulunduğu yoğun rekabet ortamında rekabet avantajı sağlayabilmek için işletmelerin farklılaşması gerekmektedir. Bu nedenle işletmeler marka ile tüketici arasında yoğun bir bağ kurarak markanın sürekliliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu da ancak pazarlama literatürüne yeni giren marka aşkı ile olabilir. Tüketiciler marka ile kendisi arasında duygusal bir bağ kurarak bir fayda sağlamak istemektedirler. Tüketiciler bir markanın ürününü satın alırken artık sadece ürün özelliklerine göre ve ihtiyaç nedeniyle satın alım yapmamaktadır. Marka aşkının marka sadakatine, ağızdan ağıza pazarlamaya ve satın alma niyetine etkisine yönelik literatürde çalışmalar mevcuttur. Ancak marka aşkının tüketicilerin rasyonel olmayan satın alma davranışlarına etkisine yönelik literatürde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, marka aşkının tüketicilerin rasyonel olmayan satın alma davranışlarına etkisini belirlemektir.Bu amaç ile hazırlanan anket hazır giyim sektöründe 1500 tüketiciye uygulanmıştır. Marka aşkının anlık satın alma ve hedonik satın alma arasındaki ilişkiyi ölçmek için pearson korelasyon testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda marka aşkı ve anlık satın alma ve hedonik satın alma arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Marka aşkı, anlık satın alma ve hedonik satın almada demografik faktörler bağlamında farklılık olup olmadığını belirlemeye yönelik oluşturulan hipotezlerin test edilmesi amacı ile t-testi ve anova testi analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda marka aşkı, anlık satın alma ve hedonik satın almada demografik faktörler bağlamında farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Marka aşkı, anlık satın alma, hedonik satın alma

Abstract

Along with the technological, political and economic changes in the world, changes in the marketing conception has occurred. It is necessary to differentiate the businesses in order to increase the variety of brands on the market and to provide competitive advantage in the intense competitive environment in which the enterprises are located. Therefore, the company aims to increase the continuity of the brand by establishing a intensive link between consumers and the brand. This can be done only with the brand love which has just entered the marketing literature. Consumers want to benefit by establishing an emotional connection between the brand and itself. When consumers buy the brand's products they no longer make purchases based only on product features and does not purchase due to the need. There are studies in the literature aimed at influencing the brand loyalty of the brand love, mouth of mouth marketing and the intention to purchase. However, no study has been done in the literature on the influence of brand love on consumers' non-rational buying behaviors. The purpose of this study is to determine the effect of brand love on consumers' non-rational buying behaviors. The survey prepared for this purpose applied 1,500 consumers in ready-to-wear sector. A Pearson correlation test was applied to measure the relationship between the brand's love and the impulsive buying and the hedonic buying. As a result of the analysis made, it was concluded that there is a strong correlation between brand love and impulsive buying and hedonic buying. T-test and anova test analysis methods were used to test hypotheses to determine whether there was a difference in brand love, impulsive buying and hedonic buying in terms of demographic factors. As a result of the analysis made, it is concluded that brand love, impulsive buying and hedonic buying are different in terms of demographic factors.Keywords
Brand love, impulsive buying, hedonic buying

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri