Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekonomik Gelişme ve Uluslararası Ticarette Nanoelektronik, Eğitim ve İnsan Sermayesinin Etkenliğinin Değişimi ve Endüstri 4.0 Devrimi
(The Changing of Efficacy of Nanoelectronics, Education and Human Capital in Economic Development and International Trade and Industry 4.0 Revolution )

Ekonomik Gelişme ve Uluslararası Ticarette Nanoelektronik, Eğitim ve İnsan Sermayesinin Etkenliğinin Değişimi ve Endüstri 4.0 Devrimi

 
Yazar : Ali Osman BALKANLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 107-132
DOI Number: :
Cite : Ali Osman BALKANLI , (2019). Ekonomik Gelişme ve Uluslararası Ticarette Nanoelektronik, Eğitim ve İnsan Sermayesinin Etkenliğinin Değişimi ve Endüstri 4.0 Devrimi. Journal of Current Researches on Business and Economics, 9 (1), p. 107-132. Doi: 10.26579/jocrebe.31.
549    319


Özet

Dünya ekonomisi son yıllarda bir duraklama dönemine girmiştir. Hatta bu durgunluk ticaret savaşlarına bile neden olurken, uluslararası ekonomik ilişkileri de sıkıntılı bir sürece sokmuştur. Görülen odur ki, dünya ekonomisinde teknoloji geliştirme hızı son yıllarda yavaşlarken, ekonomik aktivitelerde de yavaşlamalar ortaya çıkmıştır. Aslında bu duraklama, dünya ekonomisinin 20. Yüzyılın ikinci çeyreği ile başlayan süreçte gösterdiği gelişme düşünüldüğünde, normal karşılanması gerekir. Çünkü dünya ekonomisi açısından 1947 sonrası dönem hızlı bir büyümenin ve büyük ekonomik yapı değişimlerinin yaşandığı bir dönemdir. İşte bu noktada, bu makalede, dünya ekonomisinin II. Dünya savaşı sonrasında sergilediği bu gelişim süreci ve bu gelişim sürecinde bir kısım ülkelerin neden geride kaldıkları ve bir kısım ekonomilerin de neden ileri bir gelişme aşamasına taşınabildikleri incelenecektir. Bu süreç esasen günümüzün uluslararası piyasalarında var olan rekabetin nelerden beslendiğini de ortaya koymaktadır. 20. Yüzyılın ikinci çeyreği ile birlikte, ortaya çıkan değişim sürecinde, dünya ekonomisinde ürünler ve üretim süreçleri değişirken, piyasalarda rekabetin doğası da değişmiştir. Endüstri 4.0 denilen sınai üretimdeki devrimin de itici güçlerini de burada aramak gerekir. Yaşanan bu değişimde iki önemli nokta vardır: Bunlardan birincisi, ürün ve üretimdeki etkinliği boyutuyla önem taşıyan elektronikte, nano-elektroniğe doğru büyük bir değişim yaşanmasıdır. Elektronik burada ekonominin arz karakteristiğini etkileyen teknik değişimin bir biçimi olarak görülmelidir. İkinci nokta ise bu değişimi de etkileme boyutuyla da önemli olan, toplumsal ve üretimsel eğitimin bu süreçte sergilediği gelişimdir. Makalede, bu etkenler üzerine odaklanılmış ve bu etkenlerin ekonomik süreçleri ve dünya ekonomisini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırmada bir yanda ekonomi ile ilgisi boyutuyla elektronikte değişim ve bu değişimin ekonomi üzerine etkileri saptanmaya çalışılırken, diğer yanda eğitim-beşeri sermaye ilişkisinde değişimin ekonomik gelişme ve uluslararası ticarete etkisi saptanmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Gelişme, Dünya Ekonomisi, Nano-elektronik ve Dünya Ekonomisi, Eğitim ve Rekabet, İnsan Sermayesi ve Rekabet, Gelişmişlik Farkı

Abstract

The world economy has entered a period of stagnation in recent years. While this stagnation cause to trade wars, international economic relations entered problematic process, in effect of this development. It is evident that economic activities have slowed down, while the speed of technology development in the world economy has slowed down in recent years. In fact, this stagnation should be taken as normal, when we think to the development of the world economy in the process beginning with the second quarter of the 20th century. Because the period after 1947 is a period in which the world economy is experiencing rapid growth and major economic structure changes. At this point, in this article was investigated this process of development after World War II and why some countries are left behind in this development process and why some economies could moved to an advanced stage of development. This process reveals what have it's source of competition on today's international markets, too. Together with the second quarter of the 20th century, while the products and the production processes in the world economy changed, the nature of competition in the markets also changed. It is also necessary to look in here, for understanding driving forces of the revolution in industrial production, called Industry 4.0. There are two important points in this change: The first one is the big change in nano-electronics in electronics and its importance in product and production. Electronics has to be viewed as general form of technical change affecting the supply characteristics of the economy. The second point is trend of the development of social and productive education which is also important in this (electronical-technological) change. The article is focused on these factors and examine how these factors affect economic processes and the world economy. In the research process, on the one hand, while the change in electronics (with relating with economy) and the effects of this change on the economy was tried to be determined, on the other hand, the effect of change in education-human capital relation on economic development and international trade was tried to be determined.Keywords
Economic Development, World Economy, Nano-electronic and World Economy, Education and Competition, Human Capital and Competition, Development Differency

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri