Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birimlerinin Etkinlik Analizi: Skotastik Sınır Testi Uygulaması
(The Units Eficciency of Selçuk Üniversity Faculty of Medicine: A Stochastic Frontier Analysis )

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birimlerinin Etkinlik Analizi: Skotastik Sınır Testi Uygulaması

 
Yazar : Esra KABAKLARLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (2)
Sayfa : 85-96
DOI Number: :
Cite : Esra KABAKLARLI , (2019). Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birimlerinin Etkinlik Analizi: Skotastik Sınır Testi Uygulaması . Journal of Current Researches on Business and Economics, 9 (2), p. 85-96. Doi: 10.26579/jocrebe.49.
489    305


Özet

Bu çalışma Selçuk üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ait birimlerin performans etkinliğinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Etkisizlik ölçütlerinin ve en iyi duruma geçişin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Hastanenin hizmet üretiminde kullanmış olduğu girdilerin sonucunda elde edilen hizmetler stokastik sınır testi ile analizi sonrasında ortaya çıkan test sonuçları Sonuç bölümünde raporlanmaktadır. Çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ait 22 adet dahili ve Cerrahi tıp birimleri analize dahil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Departmanları arasında en yüksek etkinlik değerine sahip bölüm 0,919 etkinlik değeri ile Göğüs Hastalıkları Servisidir. Hastane birimleri arasında %100 etkin çalışan birim bulunmamaktadır. En düşük etkinliğe sahip birim 0.112 etkinlik değeri ile psikiyatri Servisidir Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin ortalama teknik etkinlik değeri 0.562 olarak ölçülmüştür.Anahtar Kelimeler
Etkinlik, Hastane, Skotastic Sınır Testi

Abstract

This study was carried out in order to compare the performance of the units belonging to Selçuk University Faculty of Medicine Hospital. It is aimed to analyze the ineffectiveness criteria and the transition to the best case. Services obtained as a result of inputs that the hospital has used in the production of services are reported in the Conclusion section of the test results that are generated after the analysis with the stochastic boundary test. 22 internal and surgical medical units belonging to Selçuk University Medical Faculty Hospital were included in the study. According to the results obtained, Selcuk University Department of Medicine has the highest activity value among Departments of Pulmonary Diseases with 0,919 activity values. There is no 100% efficient unit among hospital units. The unit with the lowest activity was the average technical efficacy value of the Hospital is Psychiatry Hospital of Selcuk University Medical Faculty with 0.112 efficiency valur. Avarage efficiency value for the hospital was measured as 0.562.Keywords
Efficiency, Hospital ,Stocastic Frontier Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri