Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Getiri Dağılımındaki Ortalamalar, Varyanslar ve Kovaryanslardan Kaynaklanan Hataların Optimal Portföy Seçimindeki Göreceli Etkileri
(Effects of Statistical Errors on Expected Return for Portfolio Selection )

Getiri Dağılımındaki Ortalamalar, Varyanslar ve Kovaryanslardan Kaynaklanan Hataların Optimal Portföy Seçimindeki Göreceli Etkileri

 
Yazar : Kartal SOMUNCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 63-70
DOI Number: :
Cite : Kartal SOMUNCU , (2018). Getiri Dağılımındaki Ortalamalar, Varyanslar ve Kovaryanslardan Kaynaklanan Hataların Optimal Portföy Seçimindeki Göreceli Etkileri. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8 (1), p. 63-70. Doi: .
289    261


Özet

Bu çalışma kapsamında, getiri dağılımlarının ortalaması, varyansı ve kovaryansından kaynaklanabilecek olası tahmini hataların, optimal portföy üzerine etkileri, BIST-30 endeksinde yer alan menkul kıymetler için tartışılmıştır. Örneklem olarak Ocak 2000 ile Eylül 2012 arasındaki 153 aylık dönem alınmıştır. Bu dönemdeki Amerikan Doları bazındaki aylık getiri verileri kullanılmıştır. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Markowitz tarafından geliştirilen Ortalama-Varyans Modeli kullanılmıştır. Bu konu üzerinde literatürde yapılmış çok sayıda çalışma mevcuttur. Sonuçlar, riskten kaçınma dereceleri ne olursa olsun, ortalamalardan kaynaklanan hataların varyans ve kovaryanslardan kaynaklanan hatalara göre daha önemli olduğunu göstermiştir. Varyanslar ve kovaryanslar arasında ise önemli bir farklılığın bulunmadığı saptanmıştır. Sonuçlar, bu alanda en çok sayıda çalışma gerçekleştiren Ziemba’nın elde ettiği bulgular ile farklılıklar göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Ortalama-Varyans Yöntemi, ortalamalar, varyanslar ve kovaryanslardaki tahmini istatistiksel hatalar, optimal portföy, varyans-kovaryans matrisi, beklenen getiri

Abstract

In this area of research, the effects of expected errors that originate from distribution, variance and covariance of yield on optimal portfolio was researched in the BIST-30 index of securities. US dollar based return data were used from January 2000 to September 2012 as a sample period. To be able to do this operation, Mean-Variance Method had been used. This method developed by Harry Markowitz. There is considerable research on this subject. Results showed that, no matter the level of avoidance from risk, the errors resulting from averages are more significant than the errors resulting from variances and covariances. There was no significant difference found between variances and covariances.Keywords
Mean-Variance Method, expected statistical errors on means, variances and covariances, optimal portfolio, variance-covariance matrix, expected returns

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri