Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bir Bakış
(A General Review of Sustainability Human Resource Management )

Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bir Bakış

 
Yazar : Dilek ESEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (1)
Sayfa : 85-104
DOI Number: :
Cite : Dilek ESEN , (2018). Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimine Genel Bir Bakış. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8 (1), p. 85-104. Doi: .
332    353


Özet

Sistem yaklaşımı gereği çevreden bağımsız bir şekilde ele alınamayan işletmelerin içinde bulundukları, etkiledikleri ve etkilendikleri çevreyi sürdürülebilir kılmaları, kendi yaşamlarının sürekliliği için bir gerekliliktir. Bu gereklilik, yaşamsal kaynakların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla beraber daha çok önemsenmeye başlamıştır. Sürdürülebilirlik kavramının pek çok konuyla birlikte ele alınır olmasının sebebi de kuşkusuz budur. Ancak sürdürülebilirlik çabalarında, işletmeler için en değerli kaynak olan insan kaynağının desteği çok önemlidir. Literatürde Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi olarak yer bulan kavram, özellikle ulusal literatür için çok yeni bir konudur. Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi çalışmada, sürdürülebilirlik ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi, Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı, Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili modeller, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi başlıkları çerçevesinde tartışılmıştır. Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin kavramsal bir model sunulmuştur. Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetiminin boyutları altı başlıkta ifade edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilirlik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi, Üçlü Temel Modeli, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Abstract

It is necessary for the businesses which cannot be dealt without their environment in accordance with the system approach to make their environment sustainable in order to make their existance sustainable. This need has become more of an issue as a result of the resource shortage. This definitiely explains why "sustainability" has been handled together with other various subjects. However, the support of human resource the best resource for businesses is of the main importance for sustainability efforts. The term, which has been known as Sustainable Human Resources Management in the literature, has been new especially for the national literature. In this study, Sustainable Human Resources Management has been discussed within the scope of the relation between sustainability and human resources management, sustainable human resources management, models about sustainable human resources management, strategic human resources management. In addition, a model about sustainable human resources management has been given. The dimensions of the sustainable human resources management have been defined in the six subtitles.Keywords
Sustainability, Human Resource Management, Sustainable Human Resource Management, Triple Bottom Line, Strategic Human Resource Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri