Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin Tespiti
(Determination of Occupational Burnout Levels of Female Accounting Professionals )

Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin Tespiti

 
Yazar : Esmehan ARSLAN KOZAN  & Güler Ferhan ÜNAL UYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 53-68
DOI Number: :
Cite : Esmehan ARSLAN KOZAN & Güler Ferhan ÜNAL UYAR, (2018). Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin Tespiti. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8 (2), p. 53-68. Doi: .
423    295


Özet

1947 yılında Freudenberger tarafından literatüre giren ve Christina Maslach tarafından “Maslach Tükenmişlik Envanteri” ile güçlendirilen “tükenmişlik” kavramı, uzun yıllar çeşitli meslek mensupları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu, günümüzdeki yerini almıştır. Çalışmamızın amacı, stresli ve yoğun bir iş ortamında çalışan kadın muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik seviyelerini, frekans seviyesinde tespit etmektir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için, “Maslach Tükenmişlik Envanteri” soruları, muhasebe mesleğine uygun hale getirilerek kullanılmış ve oluşturulan anket formu, “web tabanlı” ve “elden dağıtım” yoluyla katılımcılara ulaştırılmış, ayrıca “stajyer, SM, SMMM ve YMM” unvanlı 870 kadın meslek mensubu tarafından yanıtlanmıştır. Sonuç olarak, mesleki tükenmişlik seviyesinin yalnızca “duygusal tükenme” boyutunda kaldığı, bunun yanında “duyarsızlaşma ya da kişisel başarıda düşme” aşamasına geçmediği yorumu yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kadın muhasebe meslek mensupları, mesleki tükenmişlik sendromu

Abstract

The concept of ”burnout", which was entered into literature by Freudenberger in 1947 and was reinforced by Christina Maslach by the "Maslach Burnout Inventory" has taken its place today as a result of the studies conducted on various professions. The aim of our study is to determine the levels of occupational burnout of women accounting professionals working in a stressful and intensive work environment, at the frequency level. For the realization of the study, questions of "Maslach Burnout Inventory" has prepared and formed by making them suitable for the accounting profession and these forms have delivered to the participants through "web based" and "hand delivery" and have also answered by 870 female professors with the title "trainee, PA, CPA and CA". As a result, it has been interpreted that the level of occupational burnout remains only in the "emotional exhaustion" dimension and it has not go to the stage of "insensitivity or reduction of personal success".Keywords
Female accounting professionals, occupational burnout syndrome

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri