Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hirose Yöntemi ile Marka Değerinin Belirlenmesi ve Marka Değeri ile Şirket Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Arçelik-Vestel ve Ford Otosan-Tofaş Karşılaştırması
(Determining Brand Value with Hirose Method and an Investigation of the Relationship between Brand Value and Company Value: A Comparison of Arçelik - Vestel and Ford Otosan-Tofaş )

Hirose Yöntemi ile Marka Değerinin Belirlenmesi ve Marka Değeri ile Şirket Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Arçelik-Vestel ve Ford Otosan-Tofaş Karşılaştırması

 
Yazar : Günay CAN  & Mehmet SAĞLAM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 109-128
DOI Number: :
Cite : Günay CAN & Mehmet SAĞLAM, (2021). Hirose Yöntemi ile Marka Değerinin Belirlenmesi ve Marka Değeri ile Şirket Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Arçelik-Vestel ve Ford Otosan-Tofaş Karşılaştırması. Journal of Current Researches on Business and Economics, 11 (1), p. 109-128. Doi: 10.26579/jocrebe.96.
83    66


Özet

Rekabetin gün geçtikçe arttığı günümüz dünyasında şirketler piyasadaki etkinliklerini koruyabilmek ve yeni piyasalara girebilmek için en az üretim kadar pazarlama faaliyetlerine de önem vermektedirler. Pazarlama faaliyetlerinin yapı taşlarından biri olan marka ve marka değeri konusu da bu sebeple oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı marka değeri ölçüm yöntemlerinden biri olarak Japonya ticaret bakanlığı tarafından literatüre kazandırılan Hirose yöntemi ile Arçelik, Vestel, Tofaş ve Ford Otosan şirketlerinin marka değerlerini ölçmek ve şirket değeri ile arasındaki ilişkiyi incelemektir. Hirose yöntemi ile marka değeri hesaplanırken prestij değişkeni, sadakat değişkeni ve genişleme değişkeni parametreleri kullanılmıştır. Şirket değeri hesaplanırken ise piyasa bazlı değerleme yaklaşımı seçilerek Fiyat/Kazanç, Fiyat/FAVÖK, Fiyat/Net Satışlar, Piyasa Değeri/Defter Değeri rasyoları kullanılmıştır. Araştırma bulgularında yıllar içinde Arçelik , Ford Otosan ve Tofaş şirketlerinin marka değeri azalırken Vestel ‘in marka değerinin arttığı görülmüştür. Çalışmadaki dört şirketin de yıllar içinde şirket değerlerini arttırdığı gözlemlenmiştir. 2020 yılı itibariyle Arçelik ve Vestel’in marka değerleri şirket değerlerinin üzerindeyken Ford Otosan ve Tofaş’ın marka değerleri şirket değerlerinin altında kalmıştır. Marka değerinin şirket değeri üzerindeki etkisini incelemek için her bir markaya ayrı ayrı regresyon analizi yapılmış, çıkan sonuçlara göre marka değerinin şirket değeri üzerindeki etkisi Arçelik markası hariç diğer markalarda ortaya çıkmamıştır.Anahtar Kelimeler
Hirose, Marka, Marka Değeri, Şirket Değeri

Abstract

In today's world where competition is increasing day by day, companies attach importance to marketing activities as much as production in order to maintain their efficiency in the market and to enter new markets. For this reason, the issue of brand and brand value, which is one of the building blocks of marketing activities, is very important. The aim of this study is to measure the brand value of Arçelik, Vestel, Tofaş and Ford Otosan companies with the Hirose method, which was introduced to the literature by the Japanese Ministry of Commerce as one of the brand value measurement methods, and to examine the relationship between it and company value. While calculating the brand value with the Hirose method, prestige variable, loyalty variable and expansion variable parameters were used. While calculating the value of the company, the market based valuation approach was chosen and the ratios of Price / Earnings, Price / EBITDA, Price / Net Sales, Market Value / Book Value were used. Research findings showed that while the brand value of Arçelik, Ford Otosan and Tofaş companies decreased over the years, the brand value of Vestel increased. It has been observed that all four companies in the study have increased company values over the years. As of 2020, brand values of Arçelik and Vestel were above company values, while the brand values of Ford Otosan and Tofaş remained below company values. In order to examine the effect of brand value on company value, individual regression analysis was performed for each brand. According to the results, the effect of brand value on company value was not revealed for other brands except Arçelik brand.Keywords
Hirose, Brand, Brand Value, Company Value

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri