Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dış Ticaret ve Akıllı Lojistik İlişkiselliği Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on Foreign Trade and Intelligent Logistics Relation )

Dış Ticaret ve Akıllı Lojistik İlişkiselliği Üzerine Bir Değerlendirme

 
Yazar : Zeynep ERDİNÇ  & Gökçen AYDINBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 159-182
DOI Number: :
Cite : Zeynep ERDİNÇ & Gökçen AYDINBAŞ, (2021). Dış Ticaret ve Akıllı Lojistik İlişkiselliği Üzerine Bir Değerlendirme . Journal of Current Researches on Business and Economics, 11 (1), p. 159-182. Doi: .
57    50


Özet

Lojistik; sağladığı istihdam, iş hacmi ve katma değer ile dünya ekonomisine katkısı açısından en önemli hizmet sektörlerinden biridir. Lojistik; başta gıda, ilaç, kozmetik, otomotiv ve tekstil gibi bütün sektörlere hizmet vererek iktisadi faaliyetlerin geniş alanlara yayılımında etkilidir. Lojistik kavramının 1700’lü yıllardaki ilk kullanımı, askeri alanda ve askeri birliklerin hareketleri ile cepheye malzeme tedariki şeklinde olmuştur. 1960 yılı itibariyle ise ticaret lojistiği anlamında malların üreticiden müşteriye taşınması ve bunun yönetimine ilişkin ortaya çıkmıştır. Küreselleşme ve beraberinde getirdiği uluslararası rekabet ile lojistik yönetimindeki teknolojilerin gelişmesi, lojistik sektörünün önemini günden güne artırmaktadır. Gelinen son nokta ise, dijital dönüşüm ile gerçekleşen teknolojik değişiklikler ve inovasyon ile lojistik sektörünün boyut değiştirmesi ve e-lojistik, akıllı lojistik-lojistik 4.0 süreçlerinin başlaması olmuştur. Bu çalışmanın amacı, dış ticaret ile akıllı lojistik ilişkiselliğinin OECD üyesi 8 ülke ile bu örgütün “Kilit Ortakları”ndan 2 ülke bazında karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda söz konusu ülkelerin lojistik performans endeksi, küresel rekabet endeksi, bireysel internet kullanımı (toplam nüfus %), kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), dijitalleşme uyum endeksi, doğrudan yabancı yatırımlar, dış ticaret (ihracat-ithalat) düzeyleri ve dijital olarak teslim edilebilir hizmet ihracatı karşılaştırılmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde döküman analiz modeli kullanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Dış Ticaret, Lojistik, Teknolojik Değişiklikler, İnovasyon

Abstract

Logistics is one of the most important service sectors in terms of employment, business volume and added value and its contribution to the world economy. Logistics is effective in the spread of economic activities to large areas by serving all sectors such as food, medicine, cosmetics, automotive and textile. The first use of the concept of logistics in the 1700s was in the military field and in the form of supplying materials to the front with the movements of military units. As of 1960, it emerged in the sense of trade logistics, regarding the transportation of goods from the producer to the customer and its management. Globalization and the development of technologies in logistics management with the international competition bring to increase the importance of the logistics sector day by day. The last point reached is the change of dimension of the logistics sector with the technological changes and innovations realized by digital transformation and the start of e-logistics, smart logistics-logistics 4.0 processes. This study aims to examine the relationship between foreign trade and smart logistics based on 8 OECD member countries and 2 countries from the “Key Partners” of this organization. For this purpose, the logistics performance index, global competitiveness index, individual using internet(%of population), gross domestic product (GDP) per capita, digital adoption index, foreign direct investments, foreign trade (export-import) levels and digitally-deliverable services exports of this countries were compared. In the study, a document analysis model was used within the framework of the qualitative research method.Keywords
Foreign Trade, Logistics, Technological Changes, Innovation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri