Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 (2) SayıEditör

Turkey  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDini İnancın Algılanan Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Olarak Bingöl’de Eğlence İşletmelerinde Bir Araştırma
Abdulvahap BAYDAŞ & Ahmet USLU  
ss.1-20

Özet | Tam Metin |

Günah Vergileri Açısından Avrupa Birliği Ülkelerinin Gıda Ürünlerinde İndirilmiş Katma Değer Vergisi Oranlarının Değerlendirilmesi
Özge ÖNKAN  
ss.149-166

Özet | Tam Metin |

Esnek Çalışma Biçimlerinden Evde(n) Çalışmanın İş İlişkileri Bakımından Türkiye’deki Mali ve Hukuki Boyutunun Analizi
Abdülkerim ÇALIŞKAN & N. Fıratcan ÇINAR  
ss.167-186

Özet | Tam Metin |

Stratejik Maliyet Kavramları ve Hedef Maliyetlemede Kullanılması
Selim Yüksel PAZARÇEVİREN & Duygu CELAYİR  
ss.187-196

Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Katılım Bankalarının Camels Analizi ile Performanslarının Ölçülmesi
Yasemin KESKİN BENLİ , Süleyman Serdar KARACA & Dicle Nehir BOZDAN  
ss.197-210

Özet | Tam Metin |

Teknoloji Difüzyonunun Makroekonomik Belirleyicileri: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler için Verimlilik Yaklaşımı
Çağlar KARADUMAN & Ahmet TİRYAKİ  
ss.211-228

Özet | Tam Metin |

Dış Ticaret Kazançları Açısından Girdi Envanterinin Önemi: Türkiye Demir – Çelik Sektörü Örneğinde Hurda Girdi Envanteri Önerisi
Sibel ÇAŞKURLU  
ss.229-248

Özet | Tam Metin |

Endüstri 4.0 ve İstihdam Üzerindeki Potansiyel Etkisi
Ceyda ERDEN ÖZSOY  
ss.249-270

Özet | Tam Metin |

A Research on Nonprofitable Organizations
Musa ŞANAL & Jamil NSUBUGA  
ss.271-288

Özet | Tam Metin |

Piyasa Etkinliğinin Ölçülmesinde Yeni Yaklaşımlar ve Kripto Paraların Piyasa Etkinlik Analizi
Namık Kemal ERDOĞAN  
ss.289-300

Özet | Tam Metin |

Vergi Kaçırma Davranışının Epstein’ın Sivil Şiddet Modeline Dayalı Bir Analizi
M. Oğuz ARSLAN  
ss.301-316

Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesinde KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)’in Yaptığı Faaliyetlerin İncelenmesi
Yeliz YEŞİL & Hatice Sümeyra KAZANCI  
ss.21-30

Özet | Tam Metin |

Yeni Korumacılık Eğilimlerine Karşı Tüketici Tercihlerini Yönlendirmede Yerli Malı Kampanyalarının Önemi ve Etkisi
İsmet Kahraman ARSLAN  
ss.317-330

Özet | Tam Metin |

SM ve SMMM Unvanlı Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve TÜRMOB’ dan Beklentileri
Güler Ferhan ÜNAL UYAR  
ss.331-344

Özet | Tam Metin |

Assessment of Occupational Safety Hazard and Risk: A Case Study in Waste Sector
Tuğçen HATİPOĞLU & Hatice ESEN  
ss.345-354.

Özet | Tam Metin |

Olay Etüdü İncelemesi: Kredi Derecelendirmenin Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi
Yasemin COŞKUN  
ss.31-52

Özet | Tam Metin |

Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerinin Tespiti
Esmehan ARSLAN KOZAN & Güler Ferhan ÜNAL UYAR  
ss.53-68

Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Tarımın Ekonomideki Yeri ve İzlenen Tarım Politikaları
Zeynep ERDİNÇ & Mustafa Hulusi ERDİNÇ  
ss.69-84

Özet | Tam Metin |

Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği Artışının Kaynakları: Vektör Hata Düzeltme Modeli
Mehmet Emre ÜNSAL  
ss.85-96

Özet | Tam Metin |

Marka Aşkının Tüketicilerin Rasyonel Olmayan Satın Alma Davranışına Etkisi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama
Baran ARSLAN  
ss.97-118

Özet | Tam Metin |

Arşiv Belgelerine Göre 19. Yüzyıl’da Kumluca’da Maden Ruhsatı Ticareti
Aylin DOĞAN  
ss.119-134

Özet | Tam Metin |

Co-integration Relationship between Climatic Change and Economic Variables: The Case of OECD Countries
Ayşe Esra PEKER  
ss.135-148

Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri