Yıl:2024   Cilt: 14   Sayı: 1   Alan: Bankacılık ve Sigortacılık

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 89

Nuray İSLATİNCE ORCID Icon

Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşüm: İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Dijital Bankacılık Kullanımına İlişkin Bir İnceleme

Günümüzde bankacılık sektörü teknolojinin sunduğu yenilikler, altyapı ve imkanlardan en iyi şekilde yararlanmaktadır. Teknolojideki gelişmelerin hızına erişilemediği bir ortamda teknolojik gelişmeleri kabullenmenin bankacılık sektörüne sağlayacağı faydaların farkındalığı ile ciddi bir dijital dönüşüm yaşamıştır. İnternetin her yere ulaşması, akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması bankaların hizmetlerini ve iş süreçlerini yeniden biçimlendirmelerine olanak yaratmıştır. Bankacılık sektörü müşterilere daha iyi ve çeşitli hizmet sunabilmek, sektörde rekabet avantajı elde edebilmek ve operasyonel verimliliklerini artırmak amacıyla dijital bankacılık teknolojilerini benimsemekte ve geliştirmektedirler. Bu bağlamda bankalar teknolojiye daha çok yatırım yapmaya başlamışlardır. Dijital bankacılığın gelişmesinin sürekliliği ekonomik büyümeye olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, dijital dönüşümün bankacılık sektöründeki gelişimini incelemektir. Bu nedenle bankaların dijital hizmetleri olan internet, mobil, ATM ve telefon bankacılığında işlem hacimleri ve müşteri sayılarının incelenmesi amacıyla Türk Bankalar Birliği (TBB) resmî web sitesi yayınlamış olduğu bilgiler tablolar şeklinde ele alınmış ve değişimler yorumlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Bankacılık Sektörü, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık


Digital Transformation in the Banking Sector: A Review of the Use of Internet Banking, Mobile Banking and Digital Banking

In today's banking sector, the industry has undergone a significant digital transformation, recognizing the benefits of embracing technological advancements, infrastructure, and capabilities. Amidst the rapid pace of technological developments, the banking sector has experienced a serious digital transformation, driven by awareness of the benefits that technological advancements can bring. The widespread accessibility of the internet and the proliferation of smartphone usage have enabled banks to reshape their services and business processes. Banks are adopting and developing digital banking technologies to provide better and more diverse services to customers, gain a competitive advantage in the sector, and increase operational efficiencies. In this context, banks have started to invest more in technology. The continuity of the development of digital banking will contribute positively to economic growth. The purpose of this study is to examine the development of digital transformation in the banking sector. Therefore, data published on the official website of the Turkish Banks Association (TBB) regarding transaction volumes and customer numbers in digital banking services such as internet, mobile, ATM, and telephone banking have been analyzed in tabular form, and changes have been interpreted.

Keywords: Digital Transformation, Banking Sector, Internet Banking, Mobile Banking

Sayfa Aralığı: 1-18


Atıf İçin

İslatince, N. (2024). Digital Transformation in the Banking Sector: A Review of the Use of Internet Banking, Mobile Banking and Digital Banking. Journal of Current Researches on Business and Economics, 14 (1), 1-18.


354